Klordioksit

 • Klordioksit

 Klor Dioksit ( ClO2 )

Klor dioksit, ClO2 formülünde kimyasal bir bileşiktir. Klor dioksit Sir Humphrey Davy tarafından 1814 yılında bulunmuştur. Klor Dioksit dezenfektan olarak yerinde imal edilip kullanılabildiği gibi stabilize olarak da iki formda bulunabilir.

1. Toz Stabilize Klor Dioksit 
2. Sıvı  Stabilize Klor Dioksit 

KULLANIM ALANLARI

Klor dioksit kâğıt sanayinde ağartıcı olarak ve su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Su kaynaklarından fenol tipli atıkların ve alglerin temizlenmesini, demir ve manganın oksitlenerek daha kolay ayrıştırılması gibi oldukça spesifik alanlarda kullanılması söz konusudur.

Ayrıca unun ağartılması ve belediye içme sularının dezenfeksiyonunda da kullanılmıştır. Niagara Şelalesi’ndeki New York su arıtma tesisinde ilk olarak 1994 yılında içme suyundan fenolü uzaklaştırmak için klor dioksit kullanılmıştır. 1956 yılında Belçika ve Brüksel’ de klordan klordioksite geçildiğinde, klordioksit için içme suyu dezenfektanı olarak büyük bir tanıtım yapılmıştır. Su iyileştirmesi çalışmalarında serbest klor kullanıldığında oluşan trihalometan bileşiklerinin yok edilmesi için kullanılabilen iyi bir oksidanttır. Klordioksitin genel olarak kullanım alanları şu şekilde sınıflandırılabilir:

Reverse Osmosis (Ters Osmoz- RO ) Mebranın da Biyofilm Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO ) yöntemiyle Deniz suyu şartlandırılarak kullanılabilir ve içilebilir su elde edilebilmektedir. Deniz Suyunun dezenfeksiyonunda Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO )  yöntemi kullanılmasına karşın deniz suyunda bulunan mikrobiyolojik canlılar nedeniyle biyofilm tabakaları oluşmaktadır. Klor Dioksit deniz sularından oluşan biyofilm tabakalarını ortadan kaldıran, en yüksek verimi veren kimyasal olduğu Çevre Koruma Ajansları tarafından yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Klor Dioksit biyofilm tabakasını ortadan kaldırır ve Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO )  verimini arttırır.  0.2 – 0.3 ppm’lik Klor Dioksit ile Deniz suyunun dezenfeksiyonu sağlanabilmekte ve biyofilm tabakalarının oluşmasını engellemede kesin sonuç alınabilmektedir. [Detaylı Bilgi Kaynak 1]

Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha)  Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Endüstride soğutma amaçlı kullanılan derin deniz suyu işletmelerinde biyofilm tabakalarının oluşumunun engellenmesi ve zebra midyelerinin (Dreissena polymorpha)  uzaklaştırılması amacıyla klor dioksit ile dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Derin deniz sularında meydana gelen Zebra Midyeleri (Dreissena polymorpha)  soğutma suların bulunduğu sistemlerin kanallarında tıkanmalara neden olur ve ekonomik zarar verir. Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha)   dezenfeksiyonu için çeşitli kimyasallar kullanılmış fakat bunlar düşük verimle çalışarak zebra midyesinin oluşumuna engel olamamıştır. Klor Dioksitin Zebra Midyesi (Dreissena polymorpha) ile mücadelesi başarılı sonuçlar vermiştir. Klor dioksit dezenfeksiyonu sağlar ve kanallarda olan zebra midyesi kaynaklı tıkanmaları tamamen ortadan kaldırarak sorunsuz şekilde sistemin sürekliliğini sağlar. [Detaylı Bilgi Kaynak 2]

İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Klor Diosit ( ClO2 )

İçilebilir su arıtımında dezenfeksiyon amaçlı Klor Dioksit uzun yıllardır şehir şebeke sularında kullanılmakta ve dezenfeksiyon sonucu oluşabilecek sağlığa zararlı yan ürün (trihalometan ve halojenli asetik asitler) oluşumunu engellemektedir; su içinde kimyasal ve kanserojen yan ürün oluşturmamakla birlikte su içinde bulunan yosunları, mikropları ve bakterileri öldürerek sudan bulaşacak hastalıkları engellemektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA)  tarafından yapılan çalışmalar da Klor Dioksitle içme suların dezenfeksiyonunu destekler. 0.8 ppm’lik Klor Dioksit ile içme suyunun dezenfeksiyonu sağlanır ve içilebilir su için optimum değere ulaşılır. [Detaylı Bilgi Kaynak 3]
 1950 lerden beri Brüksel, Viyana, Zürih gibi şehirlerde içme sularının dezenfeksiyonunda Klor Dioksit kullanılmaktadır.

Kümes Hayvanların Yetiştirilmesinde Klor Dioksit ( ClO2 )

Kümes hayvanlarının içme sularındaki mikroplar, bakteriler ve Salmonella görülmesi hayvanların gelişmesini ve istenilen kiloya ulaşmasını engeller, optimum verime ulaşmasını engeller, ölüm oranlarını arttırır, maddi kayıba neden olurlar. Kümes Hayvanlarının içme sularının dezenfeksiyonu Klor Dioksitle sağlanır ve bu dezenfeksiyon sonucu sudan kaynaklı kayıplar engellenir. 0.6- 0.8  ppm aralığında  Klor Dioksit ile Kümes Hayvanların içme suyunda yapılan dezenfeksiyon sonucu;
 Ölüm oranlar max.  %2 değerinde, 
 Daha kısa günde istenilen ortalama ağırlığa ulaşılır,
 Ortalama tavuk ağırlığı %10 artar,
 % 6 lık yem tasarrufu olur. 
 Bunlara ek olarak depo ve borularda yosun giderici veya biosidal olarak kullanılan ek kimyasal kullanımı kalkar ve bunlar için malzeme – bakım masrafları minimize edilir, maddi kazanç sağlar.

Klor Dioksit ile Kümes hayvanlarının içme suyu dezenfeksiyonu dışında ortam şartlarındaki iyileştirme içinde genel temizlik ile birlikte dezenfeksiyon sağlanır. 
 Su deposu ve hatların temizliği
 Tavuk içme sularının dezenfeksiyonu
 Kümes ön yıkama
 Karkas yıkama
 Kesimhanelerde genel kullanım suyu

İstiritye Mantarında Klor Dioksit ( ClO2 )

Klordioksitle Sterlizasyon ve İstiridye Mantarı Kompost Yapımı

 1. Suyumuzun PH’nı ayarlayın (PH ayarlamak için kireç yada alçı kullanabilirsiniz).
 2. 1 paket (20 gram) klordioksit’i 1 Litre su içinde çözün. Bu işem sonunda elimizde 1 Litre sıvı klordioksit çözeltisi elde ederiz.
 3. Elde ettiğimiz sıvı klordioksit çözeltisini 1 Ton suya döküp karıştırın (her ton için 1 paket, her paket için 1 litre su kullanılır).
 4. Elimizdeki kompost malzememiz (Pamuk, Talaş, Saman vb) Suyla doldurmuş olduğumuz metal olmayan bir tankın içine dolduralım.(Burda dikkat etmemiz gereken husus bu işlemi oldukça hızlı yapmanız gerekiyor klordioksit uçmadan tüm malzemenizi ıslatmanız gerekir).
 5. Su tankında malzemelerimiz en az 2 saat bekletin.(Bu aşamadan sonra hijyen kurallarına riayet edin)
 6. Yeterince suyunu çeken malzememizi fazla suyunu bırakması için süzgeç üzerinde bekletereke fazla suyun sırkmasını sağlayın.
 7. Kompostumuzu Poşetlere doldurmadan önce bolca karıştırarak havalandırılmasını sağlayın. Böylece istenmeyen gazların birikmesini önlemiş olursunuz.
 8. Artık miselle beraber poşetlere kompostunuzu doldurabilirsiniz.
 9. Kompostlarımız odamıza yerleştirdikten sonra oda yönetimine dikkat edin.
 10. İlk 15 gün içerisinde yeşil küf oluşmaz ise sterilizasyonunuz başarlılı olmuş demektir.

Tarım Sektöründe Klor Dioksit ( ClO2 )

KLOR DİOKSİT’İN TARIMDA KULLANIMI

Tarım alanlarında ve seralarda kullanılacak suların dinlendirildiği depolarda oluşan biyofilm tabakası, mantar, bakteri, virüs, yosun, mikroorganizma gibi mahsulün kalite ve yapısını bozarak maddi kayıplara yol açarlar. CLO2 kullanılması, su sistemlerine ait depo ve borularda biyofilm oluşumunu önleyerek ürün kalitesi ve verim artışını sağlar.

Organik tarımda rezüdü ve fitotoksisite olmaması önemlidir. CLO2 organik tarımda en etkili dezenfektandır. İhracatçılar için ihracat ürünlerinin yola dayanıklılığı çok önemlidir. Üstten CLO2 pülverize edildiğinde yola dayanıklılık süresi ve raf ömrü artar.

Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik zarara neden olan % 80-85 bakteriyel ve fungal hastalık etmeni vardır. Gerekli mücadele çalışmaları yapıldığında bu zararlılardan meydana gelen ürün kaybı % 30-35 civarındadır. Bu zarar, bazı yıllar zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak %100 e kadar çıkabilir. Kimyasal mücadele yaparken insan sağlığı çevre biyolojik dengenin ön plana çıkması gerekmektedir. Bunun için de yapılan mücadelenin agro ekosisteme de zarar vermemesi önemlidir.

Hastalıklarda kullanılan kimyasalların yanlış kullanılması bitkilerde fitotoksite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. İşte bu sebepten dolayı, tarımda CLO2 gibi bir dezenfektan kullanılması ön plana çıkmıştır.CLO2 in tarım alanında kullanılması ile ilgili araştırmalar yaptık.Araştırmaların hedefi; kapalı ve açık tarım alanlarında bitkilerde oluşan fungal ve bakteriyel hastalıkların kontrol altında alınmasıydı.

Patlıcanda verim döneminde ortaya çıkan Fusarium patlıcana çok zarar verir ve verimi çok düşürür, tedavi olmazsa bitkiyi öldürür. Fusarium ise bulaşık patlıcanda uygulanan CLO2 fusariumu tedavi etmiş ve devamında kontrol için uygulananCLO2 patlıcanı iyileştirmiş ve tekrar normale dönmüştür.

Yine çeşitli bitkilerde meydana külleme, alternarie, botrythis, mildyö vb. hastalıklarda önceden korumak amacıyla uygulanan CLO2 tam koruma sağlamıştır.Narenciyelerde uygulanan CLO2 etek çürüklükleri ve uç kurumalarını hem tedavi etmiş hem de korumuştur.

Kesme çiçeklerde vazo ömrünü uzatmak için CLO2 kullanımı ön plana çıkmıştır. Süs çiçeklerinde oluşan CLO2 ile kontrol altına alınmıştır.

Organik tarımda kimyasalların kullanılamaması, CLO2 gibi dezenfektanları ön plana çıkarmaktadır. Çünkü organik tarımda rezüdü ve fitotoksisite olmaması şarttır. CLO2 organik tarıma cevap verebilecek niteliktedir. Bildiğiniz gibi, ihracat ürünlerinin yola dayanıklılığı çok önemlidir. İhracata gidecek ürünlere üstten CLO2 pülverize edildiğinde yola dayanıklılık süresi ve raf ömrü artmıştır.

Topraktan uygulandığında; yapılan mücadele, üstten uygulamaya göre çok daha kalıcı etki yapar. Klordioksit toprak gözeneklerinde birikir ve her sulama ile aktif olarak nematodlara, bakterilere ve funguslara karşı kalıcı koruma sağlar.

Toprakta sağlanan sağlıklı yapı, üreticiye verim artışı olarak geri döner. Yapılan sulama sırasında belli oranlarda verilecek klordioksit ile sudan bitkilere geçen tüm bakteri, mantar yapıcı vs. biyolojik yapıyı yok ettiği için bulaşmaları engeller. Yine sudaki zararları yok ettiği için sulama sistemlerindeki üremeleri ve tıkanmaları yok ederek fiziki yapının sağlıklı işlemesini sağlar.

Tarımda su, salata bitkileri ve benzeri sebzeler için önem taşır. Klordioksit alg, E-Coli, pseudomonas, phytopthora, pythium, fusarium, botrytis, rhizoctonia, erwinia, kök mantarları, legionella gibi bakterilerin bütün biçimlerinde ve diğer patojenlerin kontrolünde etkilidir.

Bitkilere üstten uygulandığında; (%0,4 klordioksit) kontak, etkili bir biyosittir. Temas ettiği tüm yüzeylerdeki fungus ve bakterilerin hücre duvarlarını harap ederek elimine eder. Daha sonra da buharlaşma ile ekolojik olarak yok olur. Kesinlikle kalıntı bırakmaz, bu da kullanılan diğer fungusitlerin etkinliğine olumlu bir katkı sağlar.

Klordioksit kullanımı ile yüzeylerde azalan biyolojik yük ve gözeneklerin açık olması, mücadelede kullanılan fungusitlerin daha da etkili olmasına destek olur. Bu şekilde yapılan mücadele, başarı oranının yüksek, ekonomik kayıpların çok daha düşük olmasını sağlar.

Topraksız yetiştirilen domates, salatalık, biber, marul ve diğer ürünlerin devir daim suyu, kök ve bitki hastalıkların hızlı yayılmasına sebep olur. Klordioksit tedavisiyle çok düşük toksilite oluşması ve çapraz kontaminasyon riskinin ortadan kalkmasına büyük ölçüde fayda sağlar.

Kesme çiçeklerinde raf ömrünü uzatmak için de klordioksit ön plana çıkmıştır. Süs bitkilerinde oluşan fungus ve bakteriler ile kontrol altına alınmış, tazeliklerini uzun süre korumuş, bozulmalar daha geç sürelerde gerçekleşiştir.

Yine çeşitli bitkilerde meydana gelen külleme, alternarie, mildiyo vs. hastalıklara karşılık önceden uygulanan klordioksit tam koruma sağlamaktadır.

HASATTA, DEPOLAMA ve NAKLİYEDE KALINTISIZ ÇÖZÜM:Hasat sonrası, depolama alanlarından ve kasalarından çiçek, sebze ve meyvelere bulaşan bakteriler ve funguslar ürünlerin raf ömrünü kısaltır. Bunu önlemek için depolama alanlarında yapılacak pulvarizasyon ile zararlı biyolojik yapı, kalıntı olmaksızın yok edilerek üretim sonrası süreçlerdeki kayıplar engellenmektedir.

Benomil gibi fungusitler kalıntıya sebep oldukları için yasaklanmışlardır. Özellikle ihracatta kalıntı büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Hasat sonrası klordioksit ile yapılacak ürün yıkama işleminde ürün üzerindeki fungusit ve pestisit kalıntıları okside edilerek giderilir ve bu sayede kalıntı tespitinin yol açtığı kayıplar önemli ölçüde engellenmiş olur. Klordioksit tamamen ekolojik bir üründür. Doğada su ve tuz olarak yok olur. WHO, EPA, USDA, FDA tarafından gıda ürünlerinin yıkanmasında durulama gerektirmeyen tek dezenfektan olarak onaylıdır.

Merhaba arkadaşlar bu yazımda size klordioksit ile istiridye mantarı kompostu  nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağım umarım sizin için faydalı bir yazı olur

Öncelikle Klordioksit nedir? 

Teknik Yapısı: 

Formül: ClO2
Kaynama noktası: 9,7 °C
Yoğunluk: 1,64 g/cm³

Klordioksit ve klor aynı şey değildir. Klor, kimyasal bir elementtir. İyon formunda bilinen tuzun bir parçasıdır ve insan için gereklidir. Güçlü bir oksitleyici ajanıdır. İyon halinde deniz suyunda bol miktarda bulunur. Diğer birçok elementle kolayca bağ oluşturabilir. Sodyum ile birleştiğinde tuz kristalleri, mağnezyumla birleştiğinde mağnezyum klorit oluşur.

Klordioksit kimyasal bir bileşiktir. Bir klor, iki oksijen iyonu içerir.

Oksitleyici ajanlar, elektron donörlerinden kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. bu elektronları kimyasal reaksiyonlarla alırlar. Bu önemlidir çünkü, tüm patojenler, klordioksite elektron verme eğilimindedirler. Bununla birlikte, sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar klordioksitten etkilenmezler.

Klordioksit oldukça kararsız bir yapıdadır. Bu kararsızlık durumu klordioksitin patojen öldürmedeki başarısının sırrıdır.

Şehir suyu temizleme sistemlerinde klordioksit, kanserojen yan ürünler çıkarmadığı için klorun yerini almaya başlamıştır. Amerikan çevre koruma dairesi klordioksitin patojenleri ve şarbon gibi hastalık mikroplarını güvenli bir şekilde yok ettiğini onaylamıştır. Bu klordioksitin etkili olduğunu gösterir. 

Klordioksit hakkında bu kadar bilgi yeter şimdi klordioksitle istiridye mantarı kompostu nasıl dezenfekte edilir? Onu anlatmaya çalışacağım.

Klordioksitle Sterlizasyon ve İstiridye Mantarı Kompost Yapımı

 1. Suyumuzun PH’nı ayarlayın (PH ayarlamak için kireç yada alçı kullanabilirsiniz).
 2. 1 paket (20 gram) klordioksit’i 1 Litre su içinde çözün. Bu işem sonunda elimizde 1 Litre sıvı klordioksit çözeltisi elde ederiz.
 3. Elde ettiğimiz sıvı klordioksit çözeltisini 1 Ton suya döküp karıştırın (her ton için 1 paket, her paket için 1 litre su kullanılır).
 4. Elimizdeki kompost malzememiz (Pamuk, Talaş, Saman vb) Suyla doldurmuş olduğumuz metal olmayan bir tankın içine dolduralım.(Burda dikkat etmemiz gereken husus bu işlemi oldukça hızlı yapmanız gerekiyor klordioksit uçmadan tüm malzemenizi ıslatmanız gerekir).
 5. Su tankında malzemelerimiz en az 2 saat bekletin.(Bu aşamadan sonra hijyen kurallarına riayet edin)
 6. Yeterince suyunu çeken malzememizi fazla suyunu bırakması için süzgeç üzerinde bekletereke fazla suyun sırkmasını sağlayın.
 7. Kompostumuzu Poşetlere doldurmadan önce bolca karıştırarak havalandırılmasını sağlayın. Böylece istenmeyen gazların birikmesini önlemiş olursunuz.
 8. Artık miselle beraber poşetlere kompostunuzu doldurabilirsiniz.
 9. Kompostlarımız odamıza yerleştirdikten sonra oda yönetimine dikkat edin.
 10. İlk 15 gün içerisinde yeşil küf oluşmaz ise sterilizasyonunuz başarlılı olmuş demektir.

Armut, elma ve ayva ağaçlarının ortak problemi ateş yanığıdır. Bu sorun yüzünden yüzlerce ağaç telef olur ve kesilir hale gelir. Bunun yanında küllenme, kara kale, memeli pası gibi hastalıklarda ağaçların ölmesine neden olur. Klor Dioksit ile ağaçlara yapılan müdahalelerde bakteriler, ve hastalıklar yok olur. 100-115 ppm konsantrasyonundaki Klor Dioksit ile 20-25 günde bir yapılan dezenfeksiyon ağaçların verimini arttırır, bakteri ve hastalıkların yok olmasını sağlar. Hastalıktan dolayı kesilme durumunda olan ağaçların bile tekrar canlanmasına yardımcı olur.

Spa  ( Kaplıca ) Sularının Dezenfeksiyonunda Klor Dioksit ( ClO2 )

Spa (kaplıca) sularında mikrobiyolojik faktörlerden dolayı suda kirlenmeler olur ve bu kirliliği Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA) tarafından da desteklenen yüksek verimle çalışan, yüksek oksidasyon gücüne sahip ve suyla temasından sonra herhangi bir kimyasal, kanserojen yan ürün üterimi olmayan Klor Dioksit, günümüzde su dezenfeksiyonu olarak aktif kullanılmaktadır. Spa (kaplıca) sularının yüksek sıcaklıklarda içerdiği bakteriler ve virüsler 0,7 ppm’lik Klor Dioksit ile minimize olur, koku oluşumu ortadan kalkar ve dezenfeksiyon sağlanır. [Detaylı Bilgi Kaynak 4]

Gıda Paketlemesinde Klor Dioksit ( ClO2 )

Meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin az olmasının en önemli nedeni bakteri varlığıdır. Gıda paketlemesinde Klor Dioksit ile dezenfeksiyon yapılmaktadır. Çeşitli meyve ve sebzelerin 40-120 arasında değişen konsantrasyonlardaki Klor Dioksit çözeltisi ile yıkanmasıyla bakteri varlığı yok olmakta ve bununla birlikte raf ömürleri ortalama 5 günden 14 güne çıkmaktadır.

Un Üretiminde ve Beyazlatılmasında Klor Dioksit ( ClO2 )

Unun performansını ve besleme değerini arttırmak amacıyla değirmenden una katkı maddeleri ilave edilir. Bunun yanı sıra öğütülmüş un sarı renkte olup beyazlatılması veya ağartılması söz konusudur. Bu işlemleri yapmak için çoğu işletmede kanser ve alerji riski olan Potasyum Bromat ve Benzoil peroksit kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerin kullanımına Avrupa’da ve İngiltere’de izin verilmemektedir. Klor Dioksit herhangi bir kansorejen ve alerji riski olmadığı için unun beyazlatılmasında, ağartılmasında ek olarak performansın ve besleme değerinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Unun en yüksek performansa sahip olabilmesi (oksidasyon) için 3-6 hafta beklemek gerekir. Unun oksidasyonu için Klor Dioksit kullanılır ve bu süreyi minimize eder.

Yüzme Havuzların Dezenfeksiyonunda Klor Dioksit ( ClO2 )

Yüzme havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallara karşı dirençli mikropların artması, oluşturdukları kimyasal ve kansorejen yan ürünler sonucu salgın hastalıklar ile birlikte, yüzme astımı ve ishal görünümü artmıştır. Klor Dioksit su içinde herhangi bir tepkimeye girmeden ve kansorejen yan ürün oluşturmadan Yüzme Havuzlarının dezenfeksiyonunu sağlamakta ve suda rahatsız edici kokuları ortadan kaldırmaktadır. Kullanılacak Klor Dioksit miktarı havuz suyunun kirliliğine, sıcaklığına, pH ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ama genel olarak düşük dozlarda kullanılarak yüzme havuzları için dezenfeksiyon sağlanır. Bununla birlikte Klor Dioksit ile yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu sonucu tanklar, borular ve pompalarda yosun giderici olarak kullanılan ek kimyasalları kullanımı ortadan kalkar ve malzeme – bakım masrafları minimize olur.

Koku Giderilmesi ve Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Endüstri atıkların oluşturduğu kokular, organik kokular, kanalizasyondan kaynaklı rahatsız edici kokular Klor Dioksit ile birlikte kontrol edilir ve koku seviyeleri minimize olur. Oluşan rahatsız edici ve istenmeyen kokular Absorbe kolonlarına emilir ve Absorbe kolonunda sirküle eden suya Klor Dioksit dozlanarak bu işlem sürdürülür. Koku seviyesinin düzeyine göre 1-50 ppm arasında değişen konsantrasyonlar ile Klor Dioksit dozlaması yapılarak kötü koku kontrolü sağlanmış olur. Bu müdahaleyle birlikte 40.000 olan koku birimi 500 koku birimine düşürülmektedir.

Klor Dioksit ( ClO2 ) ile Sülfür (Kükürt İçeren Kimyasal Bileşikler) Kontrolü

Kimyada Sülfür terimi, Kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır. Sülfür bileşikleri, çeşitli reaksiyonlar sonucunda oluşturdukları tat, koku, toksitite ve korozyon gibi problemler nedeniyle önemli bir çevre kirleticisi durumundadır. Kükürt içeren bileşiklerin giderilmesi (Sülfür) amacıyla en çok uygulama alanı bulan kimyasal oksidasyonla gidermede oksitleyici olarak Klor Dioksit kullanılmaktadır. Atık sularında bulunan yüksek oranda Kükürt içeren bileşiklerin  (Sülfür) gideriminde Klor Dioksitle yapılan Kimyasal Oksitleme ekonomik olmaktadır. Kanalizasyon sistemlerinde oluşan Hidrojen Sülfür  (H2S) , beton malzemelerin aşınmasına, kötü kokuların oluşmasına neden olur. Kontrollü Klor Dioksit püskürtmesiyle kaynaktaki koku yok olur ve beton malzemelerde oluşan aşınmalar minimize edilir.

AVANTAJLARI

Son yıllarda su dezenfeksiyonu için klora alternatif olarak klor dioksit kullanımına olan ilgi artmıştır. Klor dioksit çok etkili bir bakteriyel dezenfektandır ve virüs bulunduran suların dezenfeksiyonu için klordan daha etkilidir. Biyolojik filmi engeller ve ortadan kaldırır. Kötü koku ve tat problemlerine neden olan fenolleri yok eder. Klor dioksit demir ve manganın ortadan kaldırılmasında klordan daha etkilidir.  Klor, yüksek pH larda dezenfeksiyonda yetersizken, klordioksit bütün pH aralıklarında etkilidir. Meyve, sebze ve tavukçuluk sektöründe kullanımında ürünün raf ömrünü uzatır. Bulunduğu ortamda bakteri yaşatmaz. Klordioksit, klordan farkli olarak, kanserojen olan trihalometan ve kloramin türevleri oluşturmaz.

AgrOx® Toz Klordioksit

AgrOx® Türkiye’deki ilk ve tek toz formda klordioksit ürünüdür. Sıvı ürünlere göre 50 kat daha az taşıma ve depolama maliyeti gerektiren AgrOx® Toz Klordioksit az yatırım ile çok fayda sağlamaktadır. 
5 yıl gibi çok uzun bir raf ömrü sunan AgrOx® Toz Klordioksit kalıntı bırakmaz, doğa dostudur.

AgrOx® sadece tarıma yönelik üretilmiş Türkiye’deki ilk ve tek klordioksit ürünüdür. 
Tarımda yüksek verim sunan AgrOx® Toz Klordioksit toprak ve su kalitesi ne olursa olsun %100 başarı sağlamaktadır. pH regülatörü özelliği ile suyu ve toprağı dengelemeye yardımcı olur.

Aktif olarak yaşayan bakterilerin büyük çoğunluğu spor üretmezler, ancak açlık ve diğer nedenlerden dolayı yaşamı etkilenen bakteriler spor oluşturmaya başlamaktadır. Bazı sporlar yıllarca uykuda hareketsiz olarak beklerler ve olumlu koşullar oluştuğu zaman dakikalar kadar kısa bir süre içerisinde normal hücrelere dönüşürler. Spor oluşturan organizmaların kontrolü son derece zordur. Bu nedenle bu organizmaların, koruyucu spor oluşumuna başlamadan önce ve aktif durumda iken yok edilmeleri gerekir. Sporlar yüksek sıcaklıklara bile son derece dirençlidirler. Bundan dolayı yüksek ısı uygulanan dezenfeksiyon yöntemlerine karşı hayatta kalabilmektelerdir. Klordioksitin en önemli özelliklerinden biri de hem hücre dışında hem de hücresiz üreyebilen, son derece dirençli fakültatif bakterileri kesin başarı ile yok etmesidir. 


AgrOx AgrOx


Ticari Takdim Şekli
AgrOx® %10 Toz Klordioksit ürünümüz ticari olarak 20 gram'lık alüminyum folyo paketler içerisinde 20'lik ve 50'lik paketler halinde kullanıma sunulmaktadır. 

Kullanımı
1 paket (20 gram) AgrOx® %10 Toz Klordioksit 1 litre su içerisinde çözülmekte ve daha sonra elde edilen 1 litrelik AgrOx® sıvı klordioksit çözeltisi damla sulama sistemindeki sulama tankına doğrudan veya sırt pompası ile üstten spreyleme yöntemiyle uygulanmaktadır.
1 litrelik AgrOx® sıvı klordioksit çözeltisi yaklaşık olarak 2000 ppm konsantrasyon değerine sahiptir.

AgrOx®'un kullanımı son derece kolaydır, ürün için özellikle eğitilmiş bir personele ihtiyaç yoktur. Dağıtım için regülatör veya başka bir ekipman kullanımı gerektirmez. Ekipman bakımı olmadığı için arızalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı üretim kesintisi olmaz. Tehlikesi yoktur. Gaz formda olmadığı için çalışanlarda zehirlenme riski oluşturmaz.


Toz ve Sıvı Klordioksit

Doğada Klordioksit
Kimyasal olarak çok kararsız bir bileşik olan Klordioksit doğada gaz halde bulunur. Yakın tarihlere kadar günlük hayatımıza kolaylıkla girememesinin en önemli sebeplerinden biri de budur. 

Günümüz Teknolojisi ile Klordioksit Üretimi
Günümüz teknolojisi ile birlikte bir çok farklı sektörde kullanabilecek şekilde hem sıvı hem de toz formda Klordioksit üretilebilmektedir. 
Son yıllarda ülkemizde de yoğun olarak bu teknolojiler ile üretilmiş sıvı Klordioksit ürünleri piyasaya sunulmakta, fakat bu ürünler bazı dezavantajları sebebiyle istenilen performansları sağlayamamaktadır. 
Özel üretim teknikleri ile Klordioksit artık toz formda da üretilebilmekte ve etkinlik kaybı, stabilite problemleri, depolama ve taşıma maliyeti gibi sorunlar tamamen ortadan kalkmaktadır. 

Sıvı Klordioksit
Sıvı formdaki Klordioksit yapısı gereği şişelendiği andan itibaren konsantrasyonunu yitirmeye başlamakta, üretildiği ve şişelendiği alanda bile hemen etkinliğini kaybetmektedir. Bunun yanısıra sıcak ortam ve dış basınç gibi depolama faktörleri de eklenince sıvı formdaki Klordioksit ürünleri maalesef Klordioksitin gerçek dezenfeksiyon gücünü son kullanıcıya ulaştıramamaktadır.
Aynı zamanda şişeleme, depolama ve taşıma zorlukları, bu zorlukların yarattığı maliyetler ve düşük raf ömrü gibi bir çok konuda dezavantajlar yaratmaktadır. 
Sıvı Klordioksit depolandığı ortamlarda çok özel önlemlerle korunsa da; nem, basınç ve sıcaklık gibi dış etkenler ile diğer maddelerle tepkimeye girme ve patlama riski oluşturmakta ve tehlike arz etmektedir.

Toz Klordioksit
Toz formda Klordioksit ürünleri 5 yıla kadar raf ömrü sunmakta (sıvı ürünlerin yaklaşık 30 katı) ve kullanım alanında sıvıya dönüştürülüp hemen kullanılabildiği için asla etkinliğini kaybetmemektedir. 
Toz formda Klordioksitin taşıma ve depolama maliyeti sıvı formda olanın yaklaşık ellide birdir. Özel ambalajları sayesinde toz Klordioksit nem, basınç, sıcaklık gibi dış etkenlerden etkilenmez, bozulma, diğer maddelerle tepkimeye girme veya patlama riski taşımaz. 
Toz Klordioksit kolaylık, güvenlik, düşük maliyet ve etkinlik anlamında büyük avantajlar sağlamakta ve gerçek dezenfeksiyon performansı sunmaktadır. 


Ayrıntılar

AMBALAJ: 20 GR. ALÜMİNYUM PAKET
1 LİTRE HAZIR SUYA DÖKÜLÜR 15 DAKİKA BEKLENİR
1 LİTRE HAZIRLANAN KLORDİOKSİT 2500 PPM OLARAK HESAPLANIR.
DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

Klordioksit satışlarımız Türkiye geneline yapılabilmektedir. Klordioksit sıvı ve toz formları ile firmamızca Türkiye geneline günlük satışlar ile sevk edilebilmektedir.

Sıvı klordioksit ürünleri 30 kg'lık bidon ambalajları ile satılmaktadır. Sıvı klordioksit ürünleri minimum 30 kg'lık ambalajları ile satılmaktadır.

Toz formda bulunan klordioksit 20 gramlık özel ambalajı ile satılmaktadır. 20 Adetlik ve 50 Adetlik ambalajlar ile sevk edilebilmektedir. 20 Gramlık, 20 adet veya 50 adet siparişler Türkiye geneline anlaşmalı kargo firması ile sevk edilebilmektedir.

Klordioksit Kullanım Miktarları

Toz formda bulunan 20 gramlık ürün 1 L su ile çözünmelidir. 1 L sıvı klor dioksit elde edilir. Elde edilen sıvı klor dioksit 1 ton su için kullanılabilir.

Sıvı formda klordioksit ürünü için aynı uygulama yapılabilir.

Klor dioksit Hakkında

Klor dioksit ClO2 formülünde koyu sarı renkte, hoş olmayan kokulu ve zehirli bir gazdır. Küçük, uçucu, kararsız ve yüksek enerjili bir moleküldür. Doğada doğal olarak bulunmaz. Yoğunluğu sudan daha büyüktür. -59 °C' de kırmızımsı bir sıvı halindedir.


Klordioksit Nedir?
Klordioksit klor değildir, özel uygulamalarla bir klor ve iki oksijen atomunun birleşiminden elde edilen tamamen farklı bir kimyasal bileşiktir. Doğada kendiliğinden bulunmaz. Çok güçlü bir oksitleyici olduğundan bilinen en güçlü dezenfektanlardan biridir. Bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf ve mayaların yok edilmesinde %100 başarı sağlar. Suda çok hızlı çözünen bir gazdır. Klordioksit’in patojenleri öldürmesindeki başarısının sırrı oldukça kararsız bir yapıda olmasıdır. Tüm patojenler elektron verme eğiliminde olduğundan, Klordioksit gibi oksitleyici ajanlar, bu elektron kaynaklarından kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Bununla birlikte sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar Klordioksitten etkilenmezler. 

Özellikleri 
Klordioksit klora benzer koku ve görünüm özelliklerine sahip olmasına karşın, gerek kimyasal gerekse davranış olarak bazal klordan tamamen farklı bir yapıya sahiptir. Klordioksit son derece küçük, kararsız ve çok güçlü bir moleküldür. 

Avantajları 
- Bilinen en güçlü oksidanlardan biridir
- Geniş pH aralığında çalışır, suyun pH'ından etkilenmez 
- Çok geniş etki spektrumuna sahiptir (bakteri, virüs, mantar, yosun, parazit, küf, maya vb.)
- Halihazırda oluşmuş biyofilmleri yok ettiği gibi biyofilm oluşmasını engeller
- Patojenler tarafından asla bağışıklık geliştirilemez
- Ağır metalleri (demir, manganez vb.) hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırır
- Sudaki kötü kokuyu ve kötü tadı yok eder (fenoller, alg vb.)
- Stabildir, kapalı su sistemlerinde rezidüel koruma sağlar
- Korozif değildir (Su ile seyreltildiğinde)
- Kanserojen değildir
- Çevrecidir, doğada su ve tuza dönüşür
- Ekonomiktir, çok düşük dozlar ile kısa zamanda patojenleri imha eder
- Lejyonella için bilinen en etkili ve ekonomik çözümdür
- Kokusuzdur, durulama gerektirmez (Su ile seyreltildiğinde)
- Ortamda oluşan kötü kokuları yok eder 
- Amonyakla ve azotlu bileşikler ile reaksiyona girmez
- Bromit ile reaksiyona girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürünler oluşmaz
- Sudaki aldehit, siyanür, nitrojen ve sülfür bileşiklerini nötralize eder
- Klorla karşılaştırıldığında etki gücü yaklaşık 3 kat daha fazladır
- Klor gibi kloramin ve THM oluşumuna neden olmaz
- Giardia (tek hücreli canlılar) ve Cryptosporidium'lara karşı son derece etkilidir
- Klorla karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder
- Serbest radikal oluşturan tek biyosittir
- Serbest radikal oluşturabildiği için son derece hızlı sporsidal etki gösterir 

Su ile Etkileşimi 
Klordioksitin en önemli özelliklerinden biri de su ile temasındaki yüksek çözünürlük oranıdır. Özellikle soğuk suda söz konusu çözünürlük daha da artmaktadır. Klordioksit suyla temas edince hiçbir şekilde hidrolize olmaz, bunun yerine solüsyon içinde çözülmüş gaz formatında kalır. Zamanla yok olacak olan Klordioksit gazı, hava yoluyla tamamen buharlaşır. Bu da Klordioksitin rezidüel

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
 • Marka: LTF
 • Ürün Kodu: klor dioksit
 • Stok Durumu: 1
 • 500,00TL
 • 350,00TL


Etiketler: toz klor dioksit